top of page
uppsala-universitet-logo-png-transparent.png

Frågeformuläret finns både på svenska och engelska
The survey can be done in both Swedish and English

Besvara enkäten på svenska:

Öppna kameran och rikta den mot QR koden för att svara på frågeformuläret.

svenkariktigaqr.png

Take the survey in English:

To open the QR code, open your phone´s camera and point it to the QR code.

svenska_qr.png
bottom of page