top of page
uppsala-universitet-logo-png-transparent.png

Om studien

Varför gör vi denna studie?

 

Det övergripande syftet med forskningsprojekt är att utveckla ett effektivt och tillgängligt stöd för föräldrar med förlossningsrädsla för att öka deras egen möjlighet att hantera barnafödandet och det tidiga föräldraskapet.

 

För att få en ökad kunskap om vad blivande föräldrar är i behov av för stöd och vad som underlättar eller försvårar att efterfråga stöd, tillfrågas du som deltagare i detta projekt.

 

Deltagandet är frivilligt

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din vård eller behandling.

 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se kontaktinformation i fliken Kontakta oss).

Hur går studien till?

 

Att delta i denna studie innebär för dig att svara på ett frågeformulär vid ett tillfälle. Tidsåtgången för att svara på frågeformuläret beräknas ta ca 25 minuter.

 

Vem kan delta?

 

  • Blivande eller nybliven förälder med någon form av förlossningsrädsla

 

  • Är 18 år eller äldre

 

  • Bor i Sverige

In Labour
bottom of page