top of page
uppsala-universitet-logo-png-transparent.png

Kontakta oss

Önskar du mer information eller önskar få ett frågeformulär på papper? 

 

Kontakta Leg Barnmorska och doktorand Carita Nordin Remberger via E-mail: carita.nordin_remberger@kbh.uu.se

Mobil: 072-204 97 57

 

 

Need more information or want the survey on paper instead?

 

Please contact Reg Midwife and Doctoral student Carita

Nordin-Remberger at: carita.nordin_remberger@kbh.uu.se

Mobile: 072-205 97 57

 

Department of Woman´s and Children´s Health / Institutionen för kvinnor och barns hälsa

 

Uppsala University / Uppsala Universitet

uppsala-universitet-logo-png-transparent.png
Pregnant Belly
bottom of page