top of page

Vill du som blivande förälder, mamma, pappa, medförälder eller partner
delta i en undersökning om förlossningsrädsla?


Vi utvecklar ett nytt stödprogram för blivande föräldrar
som upplever någon form av förlossningsrädsla.

uppsala-universitet-logo-png-transparent.png
uppsala-universitet-logo-png-transparent.png

Studien vänder sig till dig som är gravid eller nyligen har fött barn, är medförälder eller blivande/nybliven pappa, som upplever någon form av förlossningsrädsla.

Om du vill delta, svara via QR koden eller via länken under fliken Till frågeformuläret.

 

Frågeformuläret tar ca 25 min att göra.

Vem kan delta?

  • Blivande eller nybliven förälder med någon form av upplevd förlossningsrädsla

  • Är 18 år eller äldre

  • Bor i Sverige

Expectant Couple
Expecting
bottom of page